Finansiering

 

SG Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap innen Equipment Leasing.

I samarbeid med SG Finans tilbyr vi gode løsninger, som er tilpasset din bedrift. Leasing kan gistørre fleksibilitet og handlefrihet i forhold til lån eller egenfinansiering.

Leasing er et godt alternativ til tradisjonell finansiering av bedriftens driftsmidler, og i samarbeidmed SG Finans, kan vi tilby meget gunstige leasingavtaler for å frigjøre kapital til å styrkebedriftens finansielle muskler.

Noen av fordelene ved leasing av utstyr:

- Vi tilbyr 100% finansiering av utstyret.

- Deres bedrift får både sterkere likviditet og større fleksibilitet, da bedriften ikke eier utstyret.

- Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.

- Leasing forenkler budsjettering og regnskapsføring, da leiekostnaden utgiftsføres i sin helhet.

- Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.

- Det er ingen skjulte kostnader.

 

Ønsker du et tilbud på leasing av utstyr, ta kontakt med oss.

E-post: post@denton.no eller telefon: 69 69 82 00