Mikroskop

  
Mikroskop som arbeidsredskap:
 
Vi kan tilby et komplett utvalg av mikroskoper designet fra utdannings- og læringsmiljøer til rutinemessig laboratoriebruk.

Våre rettvendte og inverterte mikroskop gir skarpe og klare visuelle og digitale resultater, utviklet for observasjon og undersøkelser av prøver innen utdanning, forskning, biologi og medisin.

De fleste modellene kan tilpasses med applikasjonene fasekontrast, mørkefelt, fluorosens belysning og polarisasjon. Noe som vil gi en god funksjonalitet på alle brukernivåer.